Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

2510-462310
2510-462188
 webmaster <at> mst.ihu.gr